Splošni pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto ANIGENE Slovenija, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu https://www.anigene.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Lastnik spletnega mesta je Mačja hiša d.o.o. (v nadaljevanju lastnik).

Mačja hiša d.o.o.
Bernekerjeva ulica 43, 1000 Ljubljana

Matična številka: 6241085000
Davčna številka: SI77122712

Splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami.

Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Uporaba spletnega mesta

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, v skladu z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko lastnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do vsebin.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in lastnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta nima nobenih drugih obveznosti.

Lastnik si pridržuje pravico, da dostop do spletnega mesta, določenih delov spletnega mesta ali posameznih funkcionalnosti kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

Točnost in ažurnost podatkov

Lastnik se trudi ohranjati ažurnost in pravilnost podatkov, a jih ne more zagotavljati. 

Izključitev odgovornosti

Lastnik ne jamči, da so vse vsebine, objavljene na spletnem mestu, točne, popolne in pravilne in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker se je zanesel na objavljene vsebine.

Lastnik ne prevzema nobene odgovornosti glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno ali ni delovalo ali ni delovalo pravilno.

Lastnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, je avtorsko pravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je lastnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini to izrecno navedeno.

Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta.

Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja lastnika, pooblaščene osebe oziroma nosilca avtorskih pravic je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršenkoli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Informacije za posameznike po 13. členu GDPR

Spletno mesto, vključno s kontaktnim obrazcem, je namenjeno pravnim osebam. Vse poslane podatke bomo uporabili izključno za odgovor na vaše povpraševanje.

Statistika

Za boljše razumevanje vaše uporabe našega spletnega mesta in spremljanje podatkov obiska uporabljamo statistiko.

Vsi vaši podatki, ki bi omogočali identifikacijo, so anonimizirani – takoj se jih pretvori in hrani v anonimni obliki. Podatkov, ki bi omogočali sledenje na drugih straneh, ne uporabljamo.

Piškotki

Na strani se uporabljajo samo nujno potrebni piškotki, ki ne shranjujejo vaših osebnih podatkov. Zanje ne potrebujemo vaše privolitve.

Pomakni se na vrh